Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Tilkobling - oppsigelser - priser og betingelser - betalingsfrister

Overtakelse av eiendom som allerede er tilknyttet er gratis. .
Grunnpakke "Frihet" fra Telenor distribueres i vårt nett. De som har avtale om grunnpakke betaler, i tillegg til årskontingenten, kr 1.650 i forskudd pr. kvartal. 
Forfall er omtrent en måned før kvartalet starter for å kunne betale fakturaen fra Telenor som har betalingsfrist 15 dager før nytt kvartal. Fakturaen fra Telenor er  beregnet etter antall tilkoblede 1 måned før nytt kvartal og vi må ta høyde for eventuell oppsigelse, betalingsfrist og lovbestemt purrefrist når vi sender kravet til medlemmene. Etter forfallsdato sender SVEA FINANS AS ut purring/inkassovarsel på våre vegne. Deretter stenges signalene om betaling fortsatt uteblir.

Betingelser:

  • Du være medlem av Våglia Vel. Medlemskontingenten er kr 250,- pr. år. fra 2023.
  • Eiendom som skal tilkobles må være innenfor vårt kabelnettområde (vurderes av styret) og avstand til nærmeste tilkoblingspunkt bør ikke overstige 50 meter. Kostnader forbundet med tilkobling vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Regler for tilkoblinger:

  • Forskjellige adresser skal ha eget abonnement og egen kabling til hver adresse.
  • Et abonnement (husstand/familie) skal ha en kontaktperson.
  • Hvis adressen har tilleggsboliger (hybel/kjellerleilighet etc.) med samme adresse, men som ikke er i samme husstand skal det tegnes eget abonnement for hver.
  • I noen tilfelle er det laget privat forlengelse av intern kabel. Dette kan skape feil i signalleveranse. Kun autorisert montør skal utføre dette.
  • Dersom en ønsker tilleggstjenester (økt hastighet etc.) må dette alltid bestilles av hoved-abonnent, og avtales med og faktureres av Telenor.

Oppsigelse/bestilling - Pris og betingelser:

Oppsigelse: Pga forskuddsvis kvartalsvis fakturering må melding om oppsigelse være oss i hende senest 1,5 mnd før nytt kvartal (eks. 15. mai, for 3. kvartal). Vi avregner kun hele måneder. Du må betale for oppsigelsesmåneden plus neste måned.
Ved oppsigelse stenges signalene digitalt. Det koster ingenting å si opp TV og Internett. Ved eierskifte er det ikke nødvendig å si opp, men mellomværende må gjøres opp mellon ny og gammel eier. Vi må ha beskjed om ny eier for å informere Telenor.

Ved ønske om fysisk frakobling vil kostnaden vurderes i hvert enkelt tilfelle. Nytilkobling koster 2500,- + månedsavgift.

Oppsigelse/frakobling skal bestilles til epost:  post(at)vagnett.no

Bestilling: Henvendelse om tilkobling gjøres epost:  post(at)vagnett.no. Vi må ha: Navn (kontaktperson), boligadresse, fødselsdato, mobilnr og epostadresse.
Siden e-faktura benyttes må navn, mobilnummer og adrese være i samsvar med opplysningene i nettbanken.

Henvendelser om tilkobling/oppsigelse/frakobling skal alltid gjøres til Våglia Vel, IKKE direkte til Telenor.

Flytting/eierskifte - Pris og betingelser:

Ikke si opp kabelnettet når du flytter. Gi oss adressen til boligen og navn på den som overtar boligen, eller be nye eier kontakte oss (ikke Telenor). Nye beboere beholder tilkoblingen uten vederlag.
Betalt kontingent refunderes IKKE fra Våglia Kabelnett. Et eventuelt mellomværende må gjøres opp med den som overtar boligen.

Husk at dekoder og internettmodem skal stå igjen når du flytter. Dett tilhører boligen så lenge avtalen er aktiv.

Beskjed om flytting sendes: post(at)vagnett.no Vi trenger Boligadresse og navn, og navn/mobil/epost til ny eier ved eierskifte

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn