Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Protokoll fra årsmøte i Våglia Vel og Kabelnett 16.03.2017

19. mars 2017

Protokoll fra årsmøte i Våglia Vel og Kabelnett 16.03.2017

Sak 1. Valg av møtedirigent

Robert Elstad velges enstemmig.

 

Sak 2. Merknader til innkallingen.

Ingen merknader.

 

Sak 3.  Fremmøtte.

2 medlemmer er tilstede.

 

Sak 4. Valg av to deltagere til å skrive under protokollen.

Referatet sendes per epost, og godkjennelsen skjer per epost.

Steinar Dekko i Fjellveien 55 og Anette Sandvik, Haresvingen 20 skriver under referatet.

Mailadr:  stedek@online.no og anette@sandvik.cc

 

Sak 5. Fremleggelse av styrets beretning for 2016.

Årsberetningen gjennomgås av møteleder. Oppdatert versjon av årsberetning sendes de som er valgt til å signere protokollen.

 

Sak 6. Regnskap for Våglia Vel og Kabelnett.

Kasserer Roy Christiansen gjennomgikk kort regnskapet for Våglia Vel og regnskapet for Kabelnettet. Resultatet ble et lite overskudd på kr 13.296,-

Det er ingen kommentarer til regnskapet for vellet og kabelnettet.

Regnskapene godkjennes.

Regnskap for Våglia Vel.

Regnskap for Våglia Kabelnett.

 

Sak 7. Fremleggelse av planer og budsjett for vellet og kabelnettet.

Roy Christiansen orienterer om vellets budsjett for 2017.

Det orienteres videre for budsjettet til kabelnettet. Kontingenten er økt fra kr 295 til kr 310 per mnd. Det budsjetteres med et underskudd som følge av at kabelnettet har egenkapital i banken.

Busjett 2017 for Våglia Vel.

Budsjett 2017 for Våglia Kabelnett.

 

Sak 8. Forslag til vedtak fra styret.

Møteleder orienterer om ny avtale vedrørende kabelleverandør. Canal Digital har gitt et to tilbud. Robert Elstad erklærer seg inhabil på grunn av ansettelsesforhold i Telenor som eier Canal Digital.

Tilbud 1 innebærer at hastigheten økes fra 5 til 30 mbps. Styret vurderer dette som et godt tilbud. Tilbudet vil innebære at prisen til vellet reduseres. 

Tilbud 2 gir også lavere pris, men ingen økning av hastigheten.

Styret foruten leder ønsker å inngå avtale vedrørende tilbud 1.

Fremmøtte medlemmer bifaller valg av tilbud nr 1. Ny avtale ble enstemmig vedtatt  (i avtalen referert som komplett 30)

 

Sak 9. Innkommende forslag.

Det er ikke mottatt forslag.

 

Sak 10. Fastsettelse av kontingent.

Det foreslås at velkontingenten forblir uendret.  Forslaget  vedtas enstemmig.

Det foreslås å øke kabelkontingenten økes med kr 40 til 350 kr per måned fra 01.07.2017. Enstemmig vedtatt.

 

Sak 11. Valg av styre

Elin M. Sørensen, Elin N. Andreassen og Siw F. Pedersen er ikke på valg.

Styret foreslår at Elin M. Sørensen velgers som styreleder i ett år. Robert Elstad forslås som kasserer i 2 år. Anita F. Pedersen foreslås som styremedlem i 2 år. Jan Østby foreslås som varemedlem i 1 år. Styret foreslår Anette Sandvik som styremedlem i 1 år. Samtlige bel valgt og klappet inn.

 

Sak 12. Eventuelt.

Robert Elstad har tidligere hatt ansvar for å følge opp websiden til vellet, men Aimée Eilertsen har tilbud seg å være webmaster for vellet.

Vellet vil sende kommunen oppdatert kontaktinfo.Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn